drustvo, drustvo crna gora, crna gora drustvo,opstine, opstine crna gora, opstine u crnoj gori, spisak opstina u crnoj gori, crna gora opstine,,opstina,bar,opstina bar,crna gora,montenegro,opstina bar crna gora,opstina bar montenegro
Montenegro

 crna gora - montenegro PORTAL-CRNAGORA.COM - Najveci biznis portal u Crnoj Gori

Reklamiranje na Portalu Crna Gora
crna gora crna gora crna gora

Početna › društvo › opštine

OPŠTINA BAR

Bulevar Revolucije broj 1, 85000 Bar, Crna Goraopstina bar crna gora
+382(0)30/301-496, 030/301-497, 030/301-498
opstinabar@bar.me
www.bar.me

share on facebook share on twitter


opstina bar crna goraPoput većine crnogorskih gradova, i Bar je tokom svoje istorije pripadao različitim civilizacijskim i kulturološkim svjetovima. Međutim, za razliku od drugih crnogorskih gradova, Bar danas nije prepoznatljiv samo po jednom od svjetova čiji je dio, ponekad i vjekovima bio. Na nasljeđu jedne epohe, nastajalo je i izgrađivalo se novo. U tom novom nasljeđu uvijek su se jasno prepoznavale tekovine pređašnjeg.

Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota, bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i ljepote. Značajan je kao dinamični ekonomski centar Crne Gore, ali i kao grad koji čuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju. Neki od najznačajnijih civilizacijskih dometa na prostoru Crne Gore, nastali su u Baru: ovdje su sačuvani ostaci najstarijih pisanih spomenika, ovdje je nastalo najznačajnije književno-istorijsko djelo crnogorskog srednjeg vijeka, a grad je bio sjedište i najstarije vjerske institucije Crne Gore (Barske nadbiskupije). Pored toga u Baru se nalazi jedno od najstarijih maslinovih stabala na svijetu, Stara maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina.

Bogata kulturno-istorijska tradicija sjedinjena je na prostoru Bara sa jedinstvenim darovima prirode, povoljnom klimom i izuzetnim geografskim položajem.

Prijatna mediteranska klima privlači veliki broj turista svake godine. Sa prosječnih 270 sunčanih dana godišnje, Bar je jedan od najsunčanijih gradova Mediterana. 44 km morske obale, od kojih više od 9 km čine plaže, 67 km obale Skadarskog jezera i planinski masiv koji razdvaja ove dvije velike vodene površine, čine Bar idealnim odredištem kako za turiste koji žele da se odmore na prelijepim plažama i uživaju u netaknutoj prirodi, tako i za one koji hoće da obiđu brojne kulturne i vjerske spomenike ili da svoj odmor aktivno provedu baveći se brojnim sportskim aktivnostima.

ISTORIJA

Nije istorijski utvrđeno kada je Bar nastao. Da je života na ovome mjestu bilo još u praistoriji, potvrđuju arheološki nalazi iz starijeg neolita i bronzanog doba.
Prva naseobina drevnih stanovnika bila je u Barskom polju, od podnožja brda Volujica do Željeznice. Ostaci iz ilirskog perioda, zatim grčkog i rimskog prodiranja, i doba vizantijske dominacije, nalaze se svuda po barskoj opštini, što dokazuje da je bila izuzetno značajna svim kulturama i narodima koji su gravitirali ovom području. Grad se, vjerovatno u VII-VIII vijeku n.e, seli u svojevrsno planinsko sedlo ispod Buala, gdje se vremenom stvara monumentalna tvrđava.

U IX vijeku Bar je bio u rukama dukljanskih vladara, a prijestonica kneza Vladimira bila je u Krajini, u Ostrosu. U administrativnom i vojnom pogledu, nakon toga pripadao je Vizantiji, u sklopu provincije Prevalitane. Do potpunog oslobođenja Duklje od Vizantije došlo je tek u drugoj četvrtini XI vijeka, pri čemu je presudan momenat bila bitka kod Bara, 1042, u kojoj je bizantska vojska bila strahovito potučena od strane kneza Vojislava.

Da bi se država potpuno oslobodila presije Vizantije, sin Vojislavljev, knez Mihailo, traži i dobija kraljevsku krunu iz Rima, 1077. godine, a nešto kasnije, na molbu Mihailovog sina, Bodina, 1089. Papa ustoličava Barsku arhiepiskopiju. Vizantija je uspjela 1166. da ponovo ovlada Barom, i to sve do 1183, kada je uslijedio prodor Stefana Nemanje, koji je razorio primorske gradove, uključujući i "slavni grad Bar", kako ga naziva Stefan Prvovjenčani. Pod vlašću Nemanjića bio je do 1360. godine. Od 1360. Bar prihvata vlast Balšića, a kraljica Jelena i Balša III tu smiještaju prijestonicu. Od 1405. do 1412. Barom vladaju Mlečani, zatim ponovo Balšići, a osim njih i Stefan Lazarević i Đurađ Branković u prvoj polovini XV vijeka drže Bar u svojim rukama. U periodu 1442-43. god, Barom vlada bosanski vojvoda Stjepan Vukčić Kosača, da bi potom uslijedila gotovo stoljetna dominacija Venecije, sve do 1571. godine. Godine 1406. Mlečani, u cilju da zadovolje i pridobiju Barane, daju im privilegije, po kojima Bar postaje svojevrsni grad-država. Barani su imali svoj Statut komune, sami branili grad, imali sudsku vlast, kovali svoj novac, i u slučaju rata nijesu bili obavezni ići u vojsku.


Turci su Bar zauzeli 1571. godine, i njime vladali sve do 1878. godine. Kada su Crnogorci ponovo osvojili tvrđavu, u njoj se zbog ratnih razaranja nije mogao organizovati život. Stanovništvo se prvo preselilo u Podgrađe, da bi se urbano jezgo početkom XX vijeka oformilo ispod Volujice. Naselje je nazvano Pristan (Novi Bar).

Pristan je bio prva crnogorska luka, zatim početna stanica prve balkanske pruge Bar - Vir; dok je iznad grada podignuta prva radio-telegrafska stanica u ovom dijelu Evrope. Na Pristanu je radila električna centrala, druga u Crnoj Gori, oformljen je prvi sportski klub, otvoreni hoteli i mini-aerodrom... Nakon kratkotrajne vladavine Austro-Ugarske, Bar je 1918. postao dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije). U tim okolnostima je docekao Drugi svjetski rat.

Pristan je srušen 1976. godine, i to je jedinstveni slučaj na ovim prostorima - čitav grad je sravnjen sa zemljom da bi se na njegovom mjestu proširila Luka. Stanovništvo je preseljeno na Topolicu, na kojoj je do urbanizacije postojao samo kompleks Dvorca kralja Nikole.
U periodu do 1990. godine, Bar je bio jedna od krucijalnih luka SFR Jugoslavije, u koju se ulagalo i koja je postala političkim, industrijskim, turističkim, kulturnim, sportskim centrom regiona. Ovome je naročito doprinijelo otvaranje saobraćajnica Bar-Titograd 1959. i Bar-Beograd 1976. godine. Na teritoriji barske opštine sada funkcioniše nekoliko naselja koje, po svojoj veličini, uveliko prevazilaze onu koju je bedemima opasani Bar imao na početku.

Pretpostavlja se da se Bar, kao obnovljeni rimski kastel Antipargai pominje u VI vijeku kod Prokopija. Prvi put se ime grada, kao Antobareos, sa sigurnošću navodi u X vijeku, u spisku dračkih sufragana, kao i kod cara Konstantina Porfirogenita u XI stoljeću kao d'Antibaris. U verziji našeg jezika, kao Bar, ime grada se pojavljuje prvi put u pisanim izvorima početkom XIII vijeka u Nemanjinoj biografiji, koju je napisao Stefan Prvovjenčani. U Baru je, u XII vijeku, barski nadbiskup Grgur napisao "Sclavorum regnum" (odnosno, "Barski rodoslov" ili "Ljetopis Popa Dukljanina"), najstariji literarno-istorijski spis u Južnih Slovena.

KULTURA

Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe Bara i okoline pripada različitim epohama i civilizacijama. Bilo bi jako teško pobrojati sve one izuzetne spomenike koje Bar ima, zato spominjemo samo neke od njih.

Jedan od najstarijih spomenika na ovom području, i ujedno najstariji hrišćanski vjerski objekat u Crnoj Gori, je barski trikonhos iz VI vijeka, čiji se ostaci nalaze u centru grada. Ovdje je u drugoj polovini XII vijeka nastao i „Ljetopis popa Dukljanina", najznačajnije književno-istorijsko djelo srednjeg vijeka na ovim prostorima.

Na samo nekoliko kilometara od gradskog jezgra, na poluostrvu Ratac, između Bara i Sutomora, nalaze se ostaci velikog manastirskog kompleksa Bogorodice Ratačke koji je pripadao benediktinskom redu, a pretpostavlja se da je osnovan u IX vijeku. Nedaleko od Sutomora nalazi se i djelimično očuvana tvrđava Nehaj, koju su koristili i Mlečani i Osmanlije. Kao utvrđeni mletački grad, Nehaj se u pisanim izvorima prvi put pominje u XVI vijeku kao Fortezza dei Spizi. Barskoj opštini takođe pripadaju i prelijepe crkve i manastiri, koje su podignute u vrijeme Balšića (XIV-XV vijek), na ostrvima na Skadarskom jezeru: Beška, Moračnik, Starčevo...

Bar je jedan od malobrojnih gradova koji se može pohvaliti sa nekoliko crkava koje predstavljaju rjedak religijsko-sociološki fenomen. Naime ove crkve su podjednako koristili pripadnici obje hrišćanske konfesije - pravoslavci i katolici.


Od kulturno-istorijskih spomenika u Baru zasigurno najviše pažnje privlači dvorac kralja Nikole iz XIX vijeka. Izgrađen neposredno uz morsku obalu, danas je dom Zavičajnog muzeja u kome su pohranjeni najznačajniji arheološki nalazi sa ovog područja. U muzeju je sačuvan originalan izgled nekih prostorija, a okružen je prelijepom botaničkom baštom u kojoj je, još u doba kralja Nikole, posađeno drveće sa svih strana svijeta.


Stara maslina na Mirovici je spomenik prirode po kome je Bar prepoznatljiv. Vjeruje se da je stara više od 2000 godina, i jedno je od najstarijih stabala maslina na svijetu. Nekada su se pod ovom maslinom okupljale zavađene porodice i tu se mirile - otuda i naziv Mirovica.

OBRAZOVANJE

U Baru ima 10.231 djece i mladih koji pohađaju obrazovne institucije različitog nivoa. Postoji jedna javna predškolska ustanova sa 494 upisanih polaznika, i 6 privatnih vrtića sa 189 polaznika .

Na teritoriji opštine Bar nastava se realizuje u 10 osnovnih škola, a ukupan broj učenika upisanih u šk. 2007/2008. godini je bio 5.060.

Istovremeno, nastava se odvija i u tri srednjoškoska centra sa 1.943 učenika, a postoji takođe i jedna niža muzička škola sa 291 učenikom.

Na teritoriji opštine Bar rade i 4 visokoškolske ustanove sa 2.263 studenta ( Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu, Fakultet za poslovni menadžment, Beogradska poslovna škola i Fakultet za osnovne studije iz oblasti poljoprivrede - smjer: mediteransko voćarstvo.

SPORT

U barskoj opštini postoje 60 sportskih kolektiva i udruženja od kojih 23 obavlja trenažno-takmičarski proces, sa ukupno 1.500 sportista.


U Baru se održavaju brojne sportske manifestacije a najznačajnije među njima su: Međunarodni atletski miting, Memorijalni odbojkaški turnir „Miodrag Lolo Plamenac", Padobranski kup, Plivački maraton, Memorijalni košarkaški turnir „Miodrag - Mićo Žugić", Šahovski turnir „Sozina".


Radovi na sportskoj hali na Topolici su intezivirani i završetak iste se planira u narednih 4-6 mjeseci što će umnogome pomoći kvalitetnijem razvoju dvoranskog sporta u Baru.

Pored ovoga, Bar je prepoznat i po atletskoj stazi odnosno sportskom centru gdje svake godine na pripremama dolazi sve veći broj klubova i reprezentacija iz zemlje i inostranstva.

Završetkom sportske hale, postojećim sportskim centrom i planiranim razvojem dodatnih sportskih objekata, naročito bazena, Bar će postati značajan sportski centar odnosno stvoriće se preduslovi za bolji i kvalitetniji razvoj sportskog turizma.

TURIZAM

U posljednje vrijeme Bar je postao vrlo interesantna turistička destinacija, a turizam prioritetni privredni sektor. Bar trenutno raspolaže sa 4.000 smještajnih jedinica u 30 hotela, oko 2.000 ležaja u turističkim naseljima, 1.000 u odmaralištima i oko 25.000 ležajeva u privatnom smještaju.

Po zvaničnim podacima Turističke organizacije Bar barsku rivijeru je tokom 2007. godine posjetilo 122.251 turista, 12,57% više nego prošle godine, a ostvareno je 923.729 noćenja, 27.98% više u odnosu na 2006. U ukupnom turističkom prometu u Crnoj Gori, Bar posjeti 10.79% od ukupnog broja turista a ostvari se 12,66% od ukupnog broja noćenja.

Polako ali sigurno, turistički potencijali Opštine Bar sve više se nameću na probirljivom svjetskom tržištu. U odnosu na ostale primorske gradove Bar je jedinstven, jer svojim gostima zaljubljenicima  u sportove na vodi-nudi  uživanje i na moru i na jezeru, zahvaljujući marinama u Baru i lučici na Virpazaru na Skadarskom jezeru.Lokalna nautička zajednica omogućava i ronilačke  izlete na lokalitete potopljenih brodova u barskom zalivu,a od ovog ljeta iz barske marine je moguće otići i u elitni ribolov -na pučinu,gdje se lovi sabljarka i tuna.

Ljubitelji trekinga-planinarenja i pješačenja u prirodi,zahvaljujući precizno obilježenim pješačkim stazama mogu se uvijeriti u ljepote  obronaka Sutormana,Rumije i Lisinja,dok vinski sladokusci u Crmnici neće odoljeti čarima vinskih cesta koje vode do podruma proizvođača najfinijeg"vranca"u ovom dijelu Evrope.

Sportski turizam u Baru je,takođe,u zamahu jer veliki broj sportista dolazi da u idealnim vremenskim uslovima i na nultoj nadmorskoj visini,provede pripreme  za velika takmičenja.

Zahvaljujući velikom trudu Turističke organizacije Bara,svi ovi kvaliteti grada pod Rumijom promovisani su na svjetskim sajmovima turizma od Moskve do Londona.

PLAŽE

Barsku rivijeru karakteriše velika razuđenost. Obala se pruža od rta Stolac i uvale Čanj, preko Spiča i Sutomora,Šušanja,barskog zaliva i Velikog pijeska sve do Bušata i uvale Petovića zabio.Isjeckana obalska linija i mnogo prirodnih izvora proizveli su brojne ,manje i veće plaže od Čanja do Utjehe,koje su uglavnom prekrivene pijeskom,ukupne dužine preko 9.000 metara.


Ako ulazite u Bar kolima,od Petrovca svratićete prvo u Čanj,gdje zatičete Bisernu obalu dugu 1.100 metara,površine oko 55.000 m2, prekrivenu slojem najfinijeg pijeska različitih boja,zbog čega je dobila svoje ime.
Brodićem iz Čanja stižete do Kraljičine plaže,kojoj se inače može prići samo s morske strane.To je istinski dragulj barske rivijere ograđen prirodnim bedemom visokog sedimentnog klifa.


Između Čanja i Sutomora smjestila se šljunkovita plaža Maljevik,300 metara duga,sa obodom četinarske šume koji joj daje prirodno skrovište od zraka vrelog ljetnjeg sunca.


Sutomorska plaža duga je 1.200 metara, površine oko 56.000 m2. Na plaži se svakog ljeta organizuju veoma posjećeni turniri u bič-sokeru i bič-voleju.


Odmah u njenom nastavku smještena je plaža Inex u podnožju stijene. I ova plaža je pjeskovita,a duga je oko 240 metara.
Nakon rta Ratac,na sredokraći puta putu ka Baru iz Sutomora,putniku namjerniku pruža se na uvid i uživanje čuvena Crvena plaža.Imenovana je po boji sitnog kamenja kojim je obložena.


Na samom ulazu u urbani dio Bara smještena je šljunkovita plaža Žukotrlica.Duga je 1.200 metara,i u njenom zaleđu je gusta četinarska šuma.


Gradska plaža nalazi se ispred Dvorca kralja Nikole i hotela"Princess".Duga je 750 metara,sačinjena od pijeska a ljeti su njeni sportski tereni poprište zanimljivih sportskih nadmetanja u malom fudbalu i bič-voleju.
U klifu brda Volujica urezana je plaža Crvena stijena,kojoj se može prići samo sa morske strane.Duga je 50 metara.Veliki pijesak je najveća i najposjećenija plaža između Bara i Ulcinja. Duga je 380 metara,a na nju naliježe ulica sa brojnim ugostiteljskim lokalima ,restoranima i diskotekama,koje su u sezoni epicentar noćnog života Barana i njihovih gostiju.
Na samoj granici opština Bar i Ulcinj ugnijezdila se Utjeha-Val maslina.U ovoj šljunkovitoj,200 metara dugoj uvali,nalazi se plaža Utjeha.


share on facebook share on twitter
Komentari
 
facebooktwitterPravila korišćenja - © 2015 PORTAL CRNA GORA by Absolute MarketingPosna jelaAuto magazinПостные блюда Hosting by