pokloni za sve crna gora
pg pak crna gora
opština berane logo

OPŠTINA BERANE


Predsjednik: Dragoslav Šćekić
IV Crnogorska 1, 84300 Berane
T: +382 (0)51 231 973
F: +382 (0)51 233 357
[email protected]
www.berane.me

Opština Berane

L O K A C I J A