opština bijelo polje logo

OPŠTINA BIJELO POLJE


Predsjednik: Aleksandar Žurić
Ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
T: +382 (0)50 432 391
F: +382 (0)50 432 393
[email protected]
www.bijelopolje.co.me

L O K A C I J A