opština cetinje logo

OPŠTINA CETINJE


Gradonačelnik: Aleksandar Bogdanović
Bajova br. 2, 81250 Cetinje
T: +382 (0)41 231 755
F: +382 (0)41 231 142
[email protected]
www.cetinje.me

L O K A C I J A