pokloni za sve crna gora
Vucje energy Crna Gora
opština kotor logo

OPŠTINA KOTOR


Predsjednik: Aleksandar Stjepčević
Stari grad, zgrada 317, 81330 Kotor
T: +382 (0)32 325 862
F: +382 (0)32 304 736
[email protected]
www.opstinakotor.com

Opština Kotor

L O K A C I J A