opština petnjica logo

OPŠTINA PETNJICA


Predsjednik: Samir Agović
Petnjica bb
T: +382 (0)51 248 208
F: +382 (0)51 248 341
[email protected]
www.petnjica.co.me

Opština Petnjica
Prosečna ocena: 2 (40%) od ukupno 1 ocena[e]

L O K A C I J A