bekom logo

BEKOM CO


Bioče bb, 81000 Podgorica
T: +382 (0)20 487 045
F: +382 (0)20 487 045
[email protected]

Bekom Co
Prosečna ocena: 4.1 (82%) od ukupno 20 ocena[e]

bekom co pelet podgorica crna gora

Firma Bekom-Co iz Podgorice posjeduje fabriku za primarnu preradu drveta, impregnaciju proizvoda rezane građe i proizvodnju peleta. Bavimo se proizvodnjom i prodajom sljedećih proizvoda:

  • PLOČE OD MASIVA
  • PLOČE ZA GRAĐEVINARSTVO
  • PELET
  • BRIKETI
  • ČAMOVA REZANA GRAĐA svih dimenzija sa sušenjem i obradom
  • BRODSKI PATOS I LAMPERIJA
  • BUKOVI I ČAMOVI TRUPCI
  • BUKOVO CIJEPANO OGRIJEVNO DRVO
    u paletama dimenzija 1x1x2m (2m3) sa prevozom na teritoriji Podgorice

Kvalitetom naših proizvoda konkurentni smo kako na domaćem tako i na ino-tržištu.

bekom co bioče prodaja peleta crna gora
bekom co fabrika 1
bekom co fabrika 2
bekom co fabrika 3
bekom co fabrika 4

P E L E T A R A

bekom co peletara 1
bekom co peletara 2
bekom co peletara 3
bekom co peletara 4
bekom co peletara 5
bekom co peletara 6

P R O I Z V O D I

bekom co proizvodi 1
bekom co proizvodi 2
bekom co proizvodi 3

M E H A N I Z A C I J A

bekom co mehanizacija 1
bekom co mehanizacija 2
bekom co mehanizacija 3
bekom co mehanizacija 4

L O K A C I J A