eurozox logo

EUROZOX


Spuž bb, Danilovgrad
M: +382 (0)67 203 308 / Veleprodaja
M: +382 (0)67 203 306 / Maloprodaja
[email protected]
www.eurozox.com

Eurozox – Namještaj od pločastih materijala
Prosečna ocena: 5 (100%) od ukupno 5 ocena[e]

Kompanija Eurozox se bavi i proizvodnjom namještaja od pločastih materijala. Poslujemo na lokaciji Spuž bb, Opština Danilovgrad, sa 35 stalno zaposlenih radnika.

Cijena, kvalitet, rok isporuke i preciznost u poslu nam je omogućila odličnu poziciju na tržištu i dobijanje nekih od najprestižnijih projekata u Crnoj Gori, kao na primjer:

  • Opremili smo zgradu Univerzitetskog centra u Opštini Berane, namještajem ukupne vrijednosti 325.000 eura;
  • Za potrebe JU Dom učenika i studenata, opremljene su đačke sobe namještajem, ukupne vrijednosti 74.000 eura;
  • Namještaj smo isporučili i za Gradski parlament u Podgorici – ukupne vrijednosti 356.000 eura;
  • Opremanje namještajem restorana u nacionalnom parku Biogradska gora;
  • Trenutno opremamo bolnicu i dom zdravlja u Beranama namještajem vrijednosti 154.000 eura.
eurozox parlament

Gradski parlament

Namještaj za Gradski parlament u Podgorici

eurozox biogradska gora

Biogradska gora

Opremanje namještajem restorana u nacionalnom parku Biogradska gora

L O K A C I J A