krstaš nekretnine logo

KRSTAŠ NEKRETNINE


Kralja Nikole 33A, Podgorica
T: +382 (0)20 625 094
T/F: +382 (0)20 625 094
M: +382 (0)69 300 183
[email protected]
www.krstasnekretnine.com

Krstaš nekretnine
Prosečna ocena: 5 (100%) od ukupno 3 ocena[e]

krstaš nekretnine crna gora

Agencija za nekretnine KRSTAŠ je osnovana 1994. godine u Podgorici i upošljava 14 ljudi.

Ime Krstaš vezano je za poseban i specifičan dio porodice orla Krstaš-a , koji je endemska vrsta Crna Gore, dijela Albanije i Hercegovine, a čiji je specifikum i izdvaja ga iz čitave porodice orlova, da ni u najsurovijim uslovima preživljavanja ne poseže za lešinom. Tako i umiru, kao robovi svog mentalnog sklopa, čisti kao i prostori koje nastanjuju.

krstaš nekretnine podgorica

N A Š E  U S L U G E

krstaš nekretnine u crnoj gori
krstaš nekretnine u podgorici
 • Posredovanje u kupoprodaji i rentiranju nekretnina
 • Pretvaranje stambenih u poslovne prostore
 • Izdavanje upotrebnih dozvola
 • Obavljanje svih geodetskih poslova
 1. Poslovi održavanja premjera (terenski i kancelariski radovi)Dioba parcele na jednom mjestu
  Uslovna dioba parcela, na jednom mjestu, na dva dijela
  Obnova granice parcele (po parceli)
  Snimanje objekata (osnova):
  Razrada objekata po projektnoj dokumentaciji
  Obilježavanje građevinske linije sa izradom protokola
 1. Izrada geodetskih podloga
 • Prodaja SOFTWARE-a za nekretnine
 • Izrada WEB prezentacija
krstaš nekretnine stanovi crna gora
krstaš nekretnine kuće crna gora

L O K A C I J A