pamex kotor logo

PAMEX


Kotor, Radanovići
T/F: +382 (0)32 363 219
T/F: +382 (0)32 363 650
[email protected]
www.pamex.me

Pamex
Prosečna ocena: 4.7 (94.29%) od ukupno 7 ocena[e]

pamex kotor proizvodi

Pamex d.o.o. je firma iz Kotora čija je osnovna djelatnost uvoz i distribucija smrznute morske ribe i ribljih proizvoda. Vršimo dostavu robe do svakog kupca.

Od osnivanja firme glavna orijentacija u poslovanju je bila na kvalitetu robe, kontinuitetu snabdjevanja i pravovremenoj isporuci. Takođe su, tokom saradnje sa ino-dobavljačima, pažljivo selektirani partneri i danas je ustaljena saradnja sa najpoznatijim proizvođačima ribe i ribljih proizvoda. Ta strategija se pokazala ispravnom jer je bilježen stalni rast prometa do 2008. godine. Od tada je promet stabilan, sa vrlo dobrom pozicijom na tržištu.

Glavni kupci Pamexa su hoteli i restorani u Crnoj Gori. Pored toga orjentacija je da se pojača prisustvo u trgovačkim lancima (marketima i hipermarketima). Takođe jedan dio prometa Pamex obavlja i izvozom u regionu (pretežno Srbija).

Za obavljanje svih planiranih aktivnosti neophodno je upošljavanje novih kadrova čime bi Pamex ojačao i taj najznačajniji faktor poslovanja. Preduzeće Pamex dobitnik je priznanja kap. – Miša Anastasijević, kao najbolje preduzeće u kategoriji malih i srednjih preduzeća Crne Gore u Beogradu 2005. godine.

Zbog nedostatka vlastitih skladišnih kapaciteta Pamex je na berzi kupio 55,8% akcija preduzeća Bokakomerc-Kotor, koje ima značajnu imovinu. Prije svega, nju čine izgrađeni prodajni i skladišni prostor u Tivtu i Kotoru od oko 2000m². Pored toga Bokakomerc posjeduje i preko 50.000m² zemljišta na primorju, u opštinama Tivat i Kotor.

Odmah nakon kupovine akcija, pristupilo se rekonstrukciji i obnovi prostora u Radanovićima, tako da danas Bokakomerc i Pamex raspolažu sa modernom hladnjačom, koja je urađena po HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemu kvaliteta. Hladnjača u svom sastavu ima i pogon za pakovanje ribe, pod brendom „Marinero“.

Raspolažemo i sa 3 vozila za distribuciju proizvoda. Pamex trenutno ima 8 stalno uposlenih radnika, a u toku sezone se taj broj povećava.

P R O I Z V O D I

Riba

pamex kotor riba

Fileti i Kotleti

pamex kotor fileti i kotleti

Mekušci i Rakovi

pamex kotor mekušci i rakovi

Ostalo

pamex kotor ostalo

NOVE DJELATNOSTI

U narednom periodu orjentacija Pamexa biće usmjerena na uvozu svježe ribe, kao i na uzgoju brancina i orade, zašto povezana firma već duži period ima dozvolu od nadležnih državnih organa. Razvojem firme u ovim djelatnostima povećala bi se konkurentnost Pamexa i omogućio stabilan rast u dužem periodu.

pamex kotor brancin
pamex kotor orada

L O K A C I J A