aka trade logo

AKA TRADE


Rasovo bb, Bijelo Polje
T/F: +382 (0)50 481 966
M: +382 (0)69 177 057
[email protected]
www.akatrade.me

AKA Trade
Prosečna ocena: 5 (100%) od ukupno 10 ocena[e]

Firma AKA Trade je već 10 godina prisutna na tržištu Crne Gore u oblasti trgovine i proizvodnje stočne hrane. Sada držimo lidersku poziciju u oblasti veleprodaje svih vrsta stočne hrane, generalni smo uvoznik i distributer brenda GEBI za Crnu Goru. U ponudi imamo hranu i koncetrate za krave muzare, tovne bikove, pilad, konje, svinje, koke nosilje, univerzalne smješe …

Pored stočne hrane imamo najkonkurentnije cijene brašna tip 500 i tip 400, kukuruza i pšenice u Crnoj Gori!

L O K A C I J A