slavisan ddd pg logo

SLAVISAN D.D.D.


Ul. Kozaračka br. 48, Podgorica
T/F: +382(0)20 658 334
M: +382(0)69 014 146
[email protected]
www.slavisan.me

Slavisan D.D.D.
Prosečna ocena: 4.9 (98.8%) od ukupno 133 ocena[e]

SLAVISAN D.D.D je firma čije su osnovne djelatnosti dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija. Nalazimo se na adresi Kozaračka br. 48, Podgorica, Crna Gora.

Firma je osnovana 2004. godine i raspolaže obučenim i iskusnim kadrom, dokazanim i na najzahtjevnijim poslovima ekološke zaštite, prostorom, opremom i svim dozvolama za obavljanje poslova iz domena sanitarno-ekološke zaštite: dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, plinska dezinsekcija (fumigacija), dezodoracija, eradikacija muva, komaraca i korova, zaštita od golubova, super hlorinacija vodovodnih cijevi, objekata i mreža, kao i ostale usluge iz predmeta poslovanja ekološke zaštite.

NAŠE USLUGE:

  •  D E Z I N S E K C I J A

slavisan ddd dezinsekcija podgorica
slavisan ddd dezinsekcija crna gora

  •  D E Z I N F E K C I J A

slavisan ddd dezinfekcija podgorica
slavisan ddd dezinfekcija crna gora

  •  D E R A T I Z A C I J A

slavisan ddd deratizacija podgorica
slavisan ddd deratizacija crna gora

R E F E R E N C E

Zaprašivanje komaraca Budva, Tivat, Cetinje, Kolašin, EPCG, MUP RCG, AD Mlin Spuž, Nikšićki mlin, Pošte CG, HG “Budvanska Rivijera”,  HTP “Miločer”, HTP “Boka”, HTP “Mimoza”, HIT “Montenegro”, Aleksandrija, Durmitorska voda, Pivara trebjesa Molson Cors, Marketi, biblioteke, vrtići, kao i stotine drugih pravnih i fizičkih subjekata.

slavisan ddd crna gora haccp

Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija (DDD) se vrše po HACCP standardima,

 i dostupne su u sljedećim opštinama:

Podgorica Pljevlja Bar Berane Nikšić Žabljak Budva Petnjica Danilovgrad Šavnik Herceg-Novi Plav Cetinje Plužine Kotor Gusinje Kolašin Bijelo Polje Tivat Andrijevica Mojkovac Rožaje Ulcinj

L O K A C I J A