max profit logo

MAX PROFIT


Rozino II, 85310 Budva
M: +382 (0)69 111 993
M: +382 (0)69 219 282
[email protected]
www.maxprofit.me

Max Profit Muhasebe hizmetleri Karadağ
Prosečna ocena: 5 (100%) od ukupno 16 ocena[e]

max profit budva header

Max Profit Accounting services Montenegro Karadağ

Kazancınızı artırın !

Maks kârlılık ajansı, yüksek kaliteli muhasebe ve muhasebe hizmetleri ile vergi ve finansal danışmanlık sağlar.

Profesyonel bir muhasebe ajansı olarak, gönderi, bilgi ve deneyimin düzenliliği ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenerek müşterinin zaman ve paradan tasarruf etmesini, muhasebe ve defter tutma hizmetlerinde en son bilgi teknolojilerini kullanmasını, müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda bireye ulaşma yolundaki en son değişikliklerini derhal bilgilendirir.

Max kar ajansını ekibinin bir parçası olarak işe alan ve onu işinin en iyisine bırakan bir müşteri, işinin günlük işine ve büyümesine odaklanabilecektir.

Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olan Max Profit Ajansı, vatandaşlara vergi sistemleri, mali ve diğer ekonomik alanlar konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

max profit budva knjigovodstvene usluge crna gora
max profit budva tim

Max Profit Računovodstvene usluge Crna Gora

Maksimizujte svoj profit !

Max profit agencija pruža visok kvalitet knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, kao i poresko i finansijsko savjetovanje.

Kao profesionalna računovodstvena agencija, znanjem i iskustvom, štedi vrijeme i novac klijenta, koristi najnovije informacione tehnologije u pružanju računovodstveno-knjigovodstvenih usluga, ažurno obavještava klijente o najnovijim promjenama zakona i svakom klijentu pristupa individualno i u skladu sa njegovim potrebama.

Klijent koji angažuje „Max profit“ agenciju kao dio svog tima i prepusti da se, na najbolji način, vodi njegova firma, moći će da se fokusira na svakodnevan rad i rast svog poslovanja.

Kao društveno odgovorna kompanija, Max Profit agencija, pruža građanima besplatno savjetovanje iz oblasti poreskih sistema, finansija i drugih ekonomskih oblasti.

BİZİM HİZMET / NAŠE USLUGE

BELGE MUHASEBE HİZMETLERİ

Mal – Malzeme muhasebesi
Gelir ve giderlerin hesaplanmaları
Banka hesaplarının normal ve yabancı para hesaplarından gönderilmesi
Duran varlıkların kayıtları
Yazar kasa kaydı
Diğer belgelerin kayıtı

MUHASEBE HİZMETLERİ

Katma değer vergisinin hesaplanması
Kar vergi hesaplaması
Gelir vergisinin hesaplanması
Gelir vergisi için vergi matrahının hesaplanması
Bordro
Diğer kişisel gelirlerin hesaplanması
Seyahat emirlerinin hesaplanması
Vergi beyanlarının derlenmesi

FİNANSAL RAPORLAR

Bilanço – Bilanço, Gelir tablosu, Nakit akışı dengesi
Finansal tablolara notlar
Ücretli vergiler ve maaşlara katkılar hakkında raporun hazırlanması (Form IOPPD)
Müşterinin isteği üzerine diğer raporlar ve analizler

HR SERVICES

Kredilerin verilmesi için yatırım çalışmalarının oluşturulması
İş Planı Oluşturma
Fayda-Maliyet Analizi Yapmak
Bütçeyi Yapmak
Danışmanlık ve vergi danışmanlığı
Müşteri adına banka ile işbirliği ve bankaya gitme

KİŞİSEL HİZMETLER

Personel kayıtları
İşlerin sistemleştirilmesi
İşçilerin kayıt ve aboneliği
Yabancı işçilerin kaydı (konaklama ve çalışma izni)

YASAL HİZMETLER

Bir şirketin açılışı ve tescili
Kurucu, isim, yönetici direktör ve diğer değişikliklerin değiştirilmesi
Şirketi söndürmek
İflas
Müşterinin isteğine göre diğer hizmetler

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Robno – Materijalno knjigovodstvo
Knjiženje ulaznih i izlaznih računa
Knjiženje izvoda iz banke sa redovnih i deviznih računa
Evidencija osnovnih sredstava
Knjiženje blagajne
Knjiženje drugih dokumenta

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Obračun poreza na dodatu vrijednost
Obračun poreza na dobit
Obračun poreza na dohodak
Obračun prireza porezu na dohodak
Obračun plata
Obračun drugih ličnih dohodaka
Obračun putnih naloga
Sastavljanje poreskih prijava

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilansi – Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova
Bilješke uz finansijske izvještaje
Izrada Izvještaja o plaćenim porezima i doprinosima na platu (obrazac IOPPD)
Ostali izvještaji i analize na zahtjev klijenta

KADROVSKI POSLOVI

Kadrovska evidencija
Sistematizacija radnih mjesta
Prijava i odjava radnika
Prijava stranih radnika (boravak i radna dozvola)

PRAVNE USLUGE

Otvaranje i registracija preduzeća
Promjena osnivača, naziva, izvršnog direktora i druge promjene
Gašenje preduzeća
Stečaj
Druge usluge prema zahtjevu klijenta

DODATNE FINANSIJSKE USLUGE

Izrada investicijskih elaborata za dodjelu kredita
Izrada Biznis plana
Izrada Cost-Benefit analize
Izrada Budžeta
Konsalting i poresko savjetovanje
Saradnja sa bankom u ime klijenta i odlazak u banke

L O K A C I J A