banka hrane crna gora
vlada crne gore logo

MINISTARSTVO PRAVDE


ministar pravde – Zoran Pažin
Vuka Karadžića 3, Podgorica
T: +382 (0)20 407 501
F: +382 (0)20 407 515
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA


Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22, Podgorica
T: +382 (0)20 241 590
F: +382 (0)20 246 779
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO ODBRANE


Jovana Tomaševića 29, Podgorica
Prijavnica:
T: +382 (0)20 483 507
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO FINANSIJA


ministar finansija – mr Raško Konjević
Stanka Dragojevića 2, Podgorica
T: +382 (0)20 242 835
F: +382 (0)20 224 450
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJA


Stanka Dragojevića 2, Podgorica
T: +382 (0)20 416 301
F: +382 (0)20 224 670
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO PROSVJETE


ministar prosvjete – Predrag Bošković
Vaka Đurovića b.b. Podgorica
T: +382 (0)20 410 100
F: +382 (0)20 410 101
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO KULTURE


Ministar kulture – Pavle Goranović
Njegoševa bb, Cetinje
T: +382 (0)41 232 571
F: +382 (0)41 232 572
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO EKONOMIJE


Šefica kabineta – Vesna Bešović
Rimski trg 46, Podgorica
T: +382 (0)20 482 203
F: +382 (0)20 234 027
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA


Ministar saobraćaja i pomorstva – Ivan Brajović
Rimski trg 46, Podgorica
T: +382 (0)20 234 179
F: +382 (0)20 234 331
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA


Rimski Trg 46, Podgorica
T: +382 (0)20 482 109
F: +382 (0)20 482 364
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA


IV proleterske brigade 19, Podgorica
T: +382 (0)20 446 200
F: +382 (0)20 446 215
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO ZDRAVLJA


Rimski trg 46, Podgorica
T: +382 (0)78 113 127
F: +382 (0)78 113 128
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA


Rimski trg 46, Podgorica
T: +382 (0)20 482 129
F: +382 (0)20 234 198
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE


Rimski trg 45, Podgorica
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA


ministar rada i socijalnog staranja – Boris Marić
Rimski trg 46, Podgorica
T: +382 (0)20 482 148
F: +382 (0)20 226 584
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO NAUKE


Rimski Trg 46, Podgorica
[email protected]

vlada crne gore logo

MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA


ministar bez portfelja – Marija Vučinović
Karađorđeva bb, Podgorica
T: +382 (0)20 482 821
[email protected]