booster crna gora

BOOSTER


Budoš, Dvorište b.b. Nikšić
Poštanski fah br. 5
T: +382 (0)40 731 201
F: +382 (0)78 109 960
[email protected]
www.booster-cg.me

Booster
Prosečna ocena: 4.9 (97.5%) od ukupno 16 ocena[e]

Naša kompanija osnovana je 1998. godine pod imenom »Booster-Ratković«, sa osnovnom djelatnošću – proizvodnja i promet privrednih eksploziva. Od 2002. godine firma funkcioniše kao »Booster« d.o.o. u privatnom svojinskom obliku.

booster crna gora uprava

Organizacionu strukturu kompanije čine četiri sektora:

 • Sektor proizvodnje
 • Sektor kontrole
 • Sektor razvoja i realizacije novih projekata
 • Sektor ekonomsko-finansijskih i opštih poslova

Od osnivanja kompanije pa do danas, spektar djelatnosti kojima se bavimo značajno je proširen, uz tendenciju daljeg razvoja.

Strateški ciljevi naše kompanije su unapređenje stabilne tržišne pozicije i međunarodna promocija naših proizvoda. Jednako bitno nam je i unapređenje opšte bezbjednosne situacije u zemlji kroz projekte uništavanja viškova naoružanja.

booster crna gora magacin
booster crna gora magacin gotovih proizvoda
booster crna gora proizvodni pogon
booster crna gora laboratorija

P R O I Z V O D I   I   U S L U G E

Booster“ se bavi širokim spektrom djelatnosti čije jezgro čine eksplozivi i njihova primjena:

 PROIZVODNJA PRIVREDNIH EKSPLOZIVA I NEELEKTRIČNOG SISTEMA MINIRANJA

Neelektrični sistem miniranja (NONEL)

PROMET EKSPLOZIVNIH MATERIJA

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE EKSPLOZIVNIH MATERIJA

USLUGE MINIRANJA U RUDNICIMA, KAMENOLOMIMA I GRAĐEVINARSTVU

PLAKIRANJE METALA

(spajanje metala energijom eksplozije)

booster crna gora spajanje metala

NEUTRALIZACIJA MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA

(delaboracija, neutralizacija detonacijom i spaljivanje klasičnim metodama)

O kvalitetu naših proizvoda svjedoči visoka izvozna stopa te činjenica da smo vodeći snabdijevač na domaćem tržištu.

Visoko obučeno osoblje garancija je kvaliteta usluga. Naš tim za neutralizaciju eksplozivnih sredstava ima iskustvo rada sa predstavnicima najpriznatijih svjetskih škola u toj oblasti: američkom i engleskom. Partneri smo sa firmama iz Češke, Hrvatske, Španije, Bosne i Hercegovine, SAD itd. Radimo na projektima pod okriljem crnogorskog Ministarstva odbrane i američke Vlade.

Posvećeni smo stalnom unapređenju tehnologije i kvaliteta te daljoj afirmaciji naše kompanije na međunarodnoj sceni.

Ozbiljnost naših poslovnih poduhvata potvrđuje i činjenica da je „Booster“ registrovan za obavljanje navedenih djelatnosti i na teritoriji SAD-a, sa predstavništvom u Baltimoru (Merilend).

R E F E R E N C E

   Crna Gora:

 •  „Rudnici Boksita” A.D. Nikšić
 • „Rudnik ugla” A.D. Pljevlja
 • „Gradir Montenegro” d.o.o. Nikšić (Rudnik olova i cinka Šuplja Stijena)
 • “Tani” d.o.o. Nikšić
 • „Rocc & Rand” d.o.o. Šavnik
 • „Milović company” d.o.o. Nikšić
 • “Minermont” d.o.o. Nikšić
 • “Božović” d.o.o. Nikšić
 • “Mehanizacija i programat” AD Nikšić
 • “Bemax” d.o.o. Podgorica
 • “Montim” d.o.o. Podgorica
 • “Kamenolom” d.o.o. Nikšić
 • “Jugobicikl-promet” d.o.o. Podgorica
 • “Exing” d.o.o. Podgorica
 • “Račica” AD Tivat
 • “Put” AD Bar
 • “Krušo” d.o.o. Herceg Novi
 • Kamenolom “Darza” Ulcinj
 • MDI Podgorica
 • Ministarstvo odbrane CG
 • MUP CG
 • RCUD Bijela, itd.

   Hrvatska:

 • “Explo promet” d.o.o. Velika Gorica
 • “Pomgrad” Split

   Kosovo:

 • “Niti” d.o.o. Priština
 • “Tropikana” d.o.o. – Minervo Uroševac

   Slovenija:

 • “Slovenijaceste” Ljubljana

   BiH:

 • “Pobjeda-rudet” d.o.o. Goražde
 • “Krajina sport” Banja Luka
 • “Zemljokop” d.o.o. Sarajevo

   Engleska:

 • EOD Solutions

   SAD:

 • Sterling Inernational

L O K A C I J A