Osiguranje, osiguravajuća društva Crna Gora

grawe osiguranje crna gora logo

GRAWE OSIGURANJE AD


Novaka Miloševa 6, Podgorica
T: +382 20 210 960
F: +382 20 210 963
[email protected]
www.grawe.me

delta generali osiguranje crna gora logo

GENERALI OSIGURANJE AD


Kralja Nikole 27/VI, Podgorica
T: +382 20 444 800
F: +382 20 444 810
[email protected]
www.generali.me

atlas life osiguranje logo

ATLAS LIFE AD


Stanka Dragojevića 4, Podgorica
T: +382 20 40 61 12
F: +382 20 40 61 56
[email protected]
www.atlaslife.me

swiss osiguranje logo

SWISS OSIGURANJE AD


Bul. Josipa Broza 23A, Podgorica
T: +382 (0)20 657 300
Call centar: 19808
[email protected]
www.swiss-osiguranje.com

generali osiguranje crna gora baner
uniqa osiguranje crna gora logo

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE AD


Bul. Sv. Petra Cetinjskog 1a/IV, Podgorica
T: +382 20 444 700
F: +382 20 244 340
[email protected]
www.uniqa.me

uniqa osiguranje crna gora logo

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD


Bul. Sv. Petra Cetinjskog 1a/IV, Podgorica
T: +382 20 444 700
F: +382 20 444 715
[email protected]
www.uniqa.me

merkur osiguranje logo

MERKUR OSIGURANJE AD


Bul. Sv. Petra Cetinjskog bb, Podgorica
T: +382 20 205 465
F: +382 20 205 466
[email protected]
www.merkurosiguranje.me

sava montenegro osiguranje logo

SAVA MONTENEGRO AD


Rimski trg 70, PC Kruševac, Podgorica
T: +382 20 234 008
Call centar: +382 20 40 30 20
F: +382 20 234 008
[email protected]
www.sava.co.me

lovćen osiguranje crna gor alogo

LOVĆEN OSIGURANJE AD


Slobode 13A, Podgorica
T: +382 20 404-404
F: +382 20 404-401
[email protected]
www.lovcenosiguranje.co.me

lovćen životna osigueanja crna gora logo

LOVĆEN ŽIVOTNA OSIGURANJA AD


Novaka Miloševa 6/II, Podgorica
T: +382 20 231 882
F: +382 20 231 881
[email protected]
www.lovcenzivot.me

wiener stadtische osiguranje logo

WIENER STADTISCHE ŽIVOTNO OSIGURANJE AD


Rimski trg 47, Podgorica
T: +382 20 205 150
F: +382 20 205 151
[email protected]
www.wiener.co.me

fond za zdravstveno osiguranje crna gora logo

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Vaka Đurovića bb, Podgorica
T: +382 (0)20 404 117
F: +382 (0)20 404 124
[email protected]
www.fzocg.me

nacionalni biro osiguravača crna gora logo

NACIONALNI BIRO OSIGURAVAČA CRNE GORE


Svetlane-Kane Radević 3/II, Podgorica
[email protected]
T: +382 20 243 440
F: +382 20 243 446
www.nbocg.me

agencija za nadzor osiguranja crna gora logo

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA


Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora
T: +382 20 513 502
F: +382 20 513 503
[email protected]
www.ano.co.me