jela komerc crna gora logo

JELA KOMERC


Naselje Koljeno, Rožaje
T: +382 (0)51 278 605, 051 272 229
M: +382 (0)69 037 394, 069 089 026
[email protected]
www.motenegrobrvnare.com
www.jela-komerc.me

Jela Komerc
Prosečna ocena: 4.9 (97.6%) od ukupno 25 ocena[e]

JELA KOMERC d.o.o. se bavi proizvodnjom brvnara od prirodnog materijala prvoklasnog čamovog drveta. Osnovano je 12.09.1991.god. kao nastavak porodične tradicije samostalne zanatske radnje za primarnu i finalnu preradu drveta pod nazivom samostalna stolarska radnja “JELA” (osn. 1985.) čiji je osnivač Nazif Dedeić. Preduzeće je u privatnom vlasništvu i u svom sastavu ima proizvodne kapacitete na dvije lokacije.

Proizvodni pogoni u naselju Koljeno u Rožajama:

– pogon za primarnu preradu drveta-pilana P=1100 m2
– pogon za finalnu preradu drveta  P=1200 m2
– sušara za sušenje drveta kapaciteta 150 m3

jela komerc rođaje brvnare pogon

Proizvodni pogoni su opremljeni savremenom tehnološkom opremom, odnosno mašinskim parkom zavidnih tehničko tehnoloških karakteristika domaće i strane proizvodnje. Preduzeće raspolaže sa kvalitetnim stručnim kadrom kvalifikovanom i visoko kvalifikovanom radnom snagom kao i visokostručnim saradnicima koji rade na usavršavanju, inoviranju proizvoda iz proizvodne lepeze proizvodnih programa preduzeća JELA KOMERC d.o.o. Rožaje.

jela komerc rad

NAMJENA – Objekti stalnog stanovanja, vikend objekti, objekti turističko ugostiteljske namjene (restorani, terase, moteli, bungalovi), letnjikovci, planinarski domovi, objekti za različite javne namjene, objekti posebne namjene na graničnim prelazima, objekti za poljoprivredne farme, plažni mobilijar,…

jela komerc kancelarija 1
jela komerc kancelarija 2
jela komerc brvnare montenegro

IZGRADNJA – Brvnare se izrađuju u različitim horizontalnim gabaritima i uglavnom sa prizemljem i potkrovljem ili pak punom spratnom visinom. Rade se po sistemu montažnih objekata od specifično obrađenih elemenata brvana u formi poluoblice ili ravne površine na unaprijed pripremljenu podlogu, soklu.

Pored sjedišta u Rožajama, Jela Komerc ima i svoja predstavništva u Srbiji (Beograd i Čačak), Grčkoj, Italiji, Francuskoj, Belgiji, Turskoj, Kosovu, Albaniji i Makedoniji.

jela komerc brvnare 1
jela komerc brvnare 5
jela komerc brvnare 3
jela komerc brvnare 4
jela komerc brvnare 5
jela komerc izvođenje radova

L O K A C I J A