nikić digital logo

FOTO NIKIĆ DIGITAL


Bul. Ivana Crnojevića 107, Podgorica
T: +382 (0)20 664 104
M: +382 (0)67 664 104
www.fotonikic.com

Foto Nikić Digital
Prosečna ocena: 5 (100%) od ukupno 13 ocena[e]

foto nikić digital crna gora štampa

SVE VRSTE ŠTAMPE

Od digitalne štampe malog formata, na opremi poslednje generacije Xerox kompanije možete dobiti prošireni SRA3 format – 33cm x 48cm, rezolucije 2400 x 2400 DPI vaše flajere, postere, vizit karte, voblere, menije, kataloge, kalendare, pozivnice, čestitke, diplome, naljepnice, ulaznice, zahvalnice, memorandume, deklaracije,…

Kao i offset tehnikom do formata B1 (1000x700mm) visokim kvalitetom otiska. Najčešća primjena:

brošure, katalozi, fascikle, kese, prospekati, blokovska roba, memorandumi, koverte, posteri, naljepnice, kutije,…

foto nikić digital crna gora štampa velikog formata

DIGITALNA ŠTAMPA VELIKOG FORMATA

Glavne prednosti se ogledaju u brzoj i kvalitetnoj štampi za koju tiraž ili format ne predstavlja prepreku. Mogućnost izbora velikog broja materijala i visok kvalitet otiska garantuje oprema Roland poslednje generacije koja pored štampe nudi i mogućnost optičkog isijecanja štampe u željenim oblicima. Izdvajamo:

Auto grafika,

brendiranje izloga,

putokazi,

podna grafika,

reprodukcija na slikarskom platnu,

magnetne naljepnice,

roll up baneri,

A-table,

Backboard,

promo pultovi,…

L O K A C I J A