Cuba Medic - Lečenje kancera

Cuba Medic


Luke Stevića bb (PC Ozon)
15300 Loznica, Srbija
+381 (0)64 555 89 28
[email protected]
www.cubamedic.net

Cuba Medic
Prosečna ocena: 4.7 (94%) od ukupno 10 ocena[e]

lečenje svih malignih oboljenja kubanskim vakcinama

CUBA MEDIC Loznica, Srbija

Centar za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti onkologije, vaskularne hirurgije, dijabetesa, gangrene i imunologije

Klinika svojim planom i programom predviđa proširenje delatnosti u smislu angažovanja kubanskih doktora iz oblasti: ONKOLOGIJE, VASKULARNE HIRURGIJE iz oblasti ANGIOLOGIJE sa problemom DIJABETSKOG STOPALA – GANGRENE dijabetskog porekla i IMUNOLOGIJE. Te oblasti ćemo opsluživati tako što ćemo biti u stalnom kontaktu sa najznačajnijim doktorima sa svih univerzitetskih klinika iz Havane.

clinica-central-cira-garcia-cuba-havana

Plan je da prvo da šaljemo dokumentaciju pacijenata na konsultacije doktorima koji su u stalnom angažmanu i koji imaju ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa našom klinikom.

Tretiranje kubanskih lekova na bolesnicima koji uđu u program medicinskog turizma će obavljati isti doktori koji su angažovani od prvih konsultacija pa sve do konačnog izlečenja ili izabrani doktori iz naše zemlje koji su obučeni i dobro informisani o davanju i delovanju kubanskih farmaceutskih proizvoda.

Svi pacijenti koji ne budu mogli da se leče u našoj zdravstvenoj ustanovi ce biti upuceni na kubansku kliniku za strance koja se zove Clinica Central Cira Garcia sa kojom imamo ugovor o poslovno tehnickoj saradnji gde cemo tesno saradjivati i na ostalim poljima medicine iz kojih oni imaju usavrsene strucnjake.

Osim klinike Cira Garcia koja se bavi svim bolestima osim onkoloških problema imali smo čast da uspostavimo tehničku saradnju sa njihovom najčuvenijom naučno istrazivačkom klinikom za onkološke bolesti La Pradera u kojoj se lečio i sam Hugo Čavez (venecuelanski predsednik). Iz oblasti onkologije imamo kontakte na naučnom institutu CIMAB S.A. – Institut za molekularnu imunologiju gde se akcenat stavlja na izradu farmaceutskih proizvoda protiv kancera za sada poznatog CIMAVAKS EGF protiv kancera pluca i CIMAHER koji je protiv cerebralni kancer. Saradnju smo uspostavili i sa njihovom izrazito jakom farmaceutskom kućom koja se zove HEBER BIOTEC S.A.

BOLESTI KOJE LEČIMO

Od trenutka kada se odlučite da budete naš pacijent, možete se osloniti na nas. Poštenje i pouzdanost ove zdravstvene ustanove biće pravilo broj jedan. Povratiti svoje zdravlje i poboljšati kvalitet života su ključni faktori u našim ciljevima, a da se osećate zbrinuti i zadovoljni našim lečenjem je naša glavna politika.

Zdravstvena ustanova Cuba Medic angažovala je sve svoje potencijale da pomogne pacijentima koji boluju od:

Od trenutka kada se odlučite da budete naš pacijent, možete se osloniti na na nas. Poštenje i pouzdanost ove zdravstvene ustanove biće pravilo broj jedan. Povratiti svoje zdravlje i poboljšati kvalitet života su ključni faktori u našim ciljevima, a da se osećate zbrinuti i zadovoljni našim lečenjem je naša glavna politika.

cuba medic full logo

RADNO VRIJEME:

Svaki dan od 08:00h do 16:00 h

L O K A C I J A