dom starih bijelo polje logo

DOM STARIH BIJELO POLJE


Medanovići bb, Bijelo Polje
T: +382 (0)50 486 336
T: +382 (0)50 486 335
[email protected]
www.domstarihbp.me

Dom starih Bijelo Polje
Prosečna ocena: 3.2 (64%) od ukupno 5 ocena[e]

dom starih bijelo polje crna gora

JU Dom starih “Bijelo Polje” je smješten  u mirnom dijelu Bijelog Polja dovoljno daleko od buke i saobraćajne gužve, prigradskom naselju Medanovići pa je zbog blizine Opšte bolnice i HMP dostupna i olakšana potreba korisnika za zdravstvenom zaštitom. Na lokaciji površine oko 1 ha izgrađeni su objekti za smještaj korisnika u kojem se nalazi upravna zgrada, portirnica, vešeraj, kuhinja, magacin, ambulanta za rad ljekara, stomatologa, fizioterapeuta, prostorije za rekreaciju, rehabilitaciju, ljetnja bašta, park i zelene površine. Površina objekta je 6.171,36 m2 smještajnog kapaciteta 230 ležajeva. Ustanova je počela sa radom 01.12.2010.godine.

dom starih bijelo polje 1
dom starih bijelo polje 2
dom starih bijelo polje 3
dom starih bijelo polje 4

Pored svakodnevne brige i njege koja je starim osobama neophodna tu je i organizovanje svakodnevnih aktivnosti za njihovu razonodu i opuštanje, kako bi im stanovanje u Domu učinili prijatnim.

 • mogućnost igranja raznih društvenih igara
 • mogućnost da se korisnici bave svojim hobijem,
 • organizovani izleti,
 • posjete pozorištu i drugim kulturnim manifestacijama.

U Domu starih “Bijelo Polje” svim našim korisnicima pružamo 24h medicinsku njegu i stručni nadzor – od strane obučenog osoblja.

Stručni kadar vodi brigu ne samo o vitalnim funkcijama već i o ishrani korisnika, higijeni, dobrom izgledu, psihofizičkom stanju i dobrom raspoloženju.

Svaka soba posjeduje TV, frižider, terasu, kupatilo koje je prilagođeno korisnicima usluga.

Sobe su dvokrevetne i trokrevetne.

dom starih bijelo polje 5
dom starih bijelo polje 6
dom starih bijelo polje 7
dom starih bijelo polje 8

Dom pruža institucionalnu brigu: starim licima, odraslim invalidnim licima, hronično-duševno oboljelim starim licima, osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

JU Dom starih “Bijelo Polje” u Bijelom Polju svojim korisnicima obezbjeđuje domski smještaj koji obuhvata:

 • stanovanje,
 • ishranu,
 • kompletnu njegu i zdravstvenu zaštitu,
 • kulturno- zabavne, rekreativne, okupacione i dr. aktivnosti,
 • usluge socijalnog rada i dr. usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika te samim tim i kompletnu socijalnu i psihološku pomoć,
 • pravnu i savjetodavnu pomoć
 • pomoć u administrativno – finansijskim poslovima koje se tiču korisnika.

L O K A C I J A