dom starih risan logo

DOM STARIH GRABOVAC


Pješčina bb, Risan, Kotor
T: +382 (0)32 371 100
Skype: domstarihrisan
[email protected]
www.domstarihrisan.me

Dom starih Grabovac
Prosečna ocena: 3 (60%) od ukupno 5 ocena[e]

dom starih grabovac risan crna gora

Dom starih „Grabovac” sa sjedištem u Risnu postoji od 1947. godine kao državna institucija. Do 01.decembra 2010. godine, kada je otvoren JU Dom starih Bijelo Polje, bio je jedini državni dom u Crnoj Gori, koji danas ima 8000 m2 korisnog prostora. U domu je trenutno smješteno 317 korisnika svih kategorija, o kojima brinu 103 radnika. Struktura zaposlenih: pored jednog ljekara, 37 sestara, 4 njegovateljice, 3 fizioterapeuta, 1 socijalnog radnika, 1 psihologa, 1 radnog terapeuta, 1 okupacionog terapeuta, 1 koordinatora popodnevne smjene, 1 diplomiranog pravnika, 1 dipl.ekonomiste, tu su i službe tehničkog odžavanja, kuhinje, vešeraja, šnajderaja, frizeraja i ostalo pomoćno osoblje.

dom starih grabovac 1

Dom pruža institucionalnu brigu:

  • starim licima
  • odraslim invalidnim licima
  • hronično – duševno oboljelim starim licima
  • osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

Zbrinjavanje podrazumijeva:

  • kompletnu njegu i zdravstvenu zaštitu lica smještenih u domu,
  • kompletnu stručnu socijalnu i psihološku pomoć,
  • pravnu i savjetodavnu pomoć
  • pomoć u administrativno – finansijskim poslovima koje se tiču korisnika.
dom starih grabovac 2

Korisnici Doma smješteni su u tri različita objekta:

„H” paviljon

Smještaj u ovoj jedinici je apartmanskog tipa i tenutno raspolaže sa 54 ležaja gdje su smještene osobe sa očuvanim psiho – fizičkim funkcijama. U centralnom vanjskom djelu objekta nalazi se dvorište povezano sa salom za rekreacione i izložbene programe.

dom starih grabovac 3

„G” objekat

„G” objekat je 2008 podijeljen na dvije jedinice (G 1 + G 2) i trenutno raspolaže sa 171 ležajem. G1 jedinici pripadaju prizemlje, prvi međusprat i prvi sprat gdje su smještene osobe sa invaliditetom, pokretne hronično duševno oboljele osobe i osobe kojima je potreban pojačan nadzor, iz bilo kog razloga. G 2 jedinici pripadaju – drugi sprat, drugi međusprat, treći sprat i treći međusprat i tu su smještene pokretne osobe – gerijatrija i psiho-gerijatrija. U okviru „G” objekta nalazi se i prostorija za radno-okupacionu terapiju na trećem spratu.

dom starih grabovac 4

„P” objekat

„P” objekat za palijativnu njegu koji je sagrađen krajem 2008 godine, na lokaciji nekadašnjeg „B” paviljona, useljen je tokom 2009 godine i ima 76 ležaja (I+II sprat). Od toga je 12 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. U sklopu svake sobe nalazi se kupatilo sa prilagođenim inventarom (visoke WC šolje, rukohvati, tuš,…) kao i zaseban balkon. Zajedničke trpezarije se nalaze u centralnom djelu oba sprata i kroz rad na aktivitetu, većina osoba smještenih na ovom odjeljenju obroke dobija u trpezariji, gdje se dovoze u invalidskim kolicima. Na taj način se radi i na socijalizaciji a potom i uključivanju u radno-okupacione programe.

U sklopu istog objekta (na prizemlju) nalazi se posebno odjeljenje za osobe oboljele od demencije gdje je kapacitet 16 ležajeva. Ovdje su smještene pokretne dementno oboljele osobe u konformnom, prilagođenom okruženju – sobe su dvokrevetne sa izlaskom na zajedničku terasu i pojedinačnim kupatilom u sklopu sobe. Trpezarija i dnevni boravak predstavljaju zajedničku cjelinu što omogućava dobro funkcionisanje na nivou grupe, a u sklopu odjeljenja nalazi se i veliko otvoreno dvorište za šetnju i razne okupacione programe.

L O K A C I J A