pekara picerija sicilia logo

PEKARA SICILIA


Pobrežje bb, Podgorica
Mall of Montenegro
Dostava na adresu:
M: +382 (0)67 45 35 35
M: +382 (0)67 5 35 35
T: +382 (0)20 211 211

pekara padrino logo

PEKARA PADRINO


Tršova bb, Pljevlja
prekoputa Crkve Sv. Petke
Dostava na adresu:
M: +382 (0)68 214 212

uniprom nikšić logo

UNIPROM PEKARA


Podgorički put bb, Nikšić
T: +382 (0)40 253 323
T: +382 (0)40 253 305
[email protected]

mini pani montenegro logo

MINI PANI MONTENEGRO


Donje Selo bb, Martinići, Danilovgrad
T: +382 (0)20 880 505
[email protected]

ugostiteljstvo crna gora

PEKARA DUKLJA


Novaka Miloševa 6, Podgorica